Eğitimde 5E Planı: Eksikleri ve Artıları

EĞITIM

Anakonu

11/26/20232 min oku

group of children inside room
group of children inside room

"Eğitim, bir milleti yükselten ve onu medeniyetin en yüksek basamaklarına ulaştıran en önemli unsurdur."

Mustafa Kemal Atatürk

5E Planı: Eksikleri ve Artıları

5E planı, fen ve bilim öğretiminde kullanılan bir öğrenme modeli olarak geliştirilmiştir. Bu model, öğrencilerin fen ve bilim kavramlarını anlamasına ve uygulamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 5E planı, uyandırma (engagement), keşfetme (exploration), açıklama (explanation), derinleştirme (elaboration) ve değerlendirme (evaluation) olmak üzere beş aşamadan oluşur.

Uyandırma Aşaması

Bu aşamada, öğrencilerin konuyla ilgili ilgileri ve ön bilgileri ortaya çıkarılır. Bu amaçla, tartışmalar, soru-cevaplar, laboratuvar etkinlikleri gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Keşfetme Aşaması

Bu aşamada, öğrenciler yeni kavramları kendileri keşfeder. Bu amaçla, laboratuvar etkinlikleri, araştırma projeleri, tartışmalar gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Açıklama Aşaması

Bu aşamada, öğretmenler yeni kavramları öğrencilere açıklar. Bu amaçla, kavram haritaları, şemalar, görsel araçlar gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Derinleştirme Aşaması

Bu aşamada, öğrenciler yeni kavramları pekiştirir ve günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini öğrenir. Bu amaçla, projeler, görevler, tartışmalar gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Değerlendirme Aşaması

Bu aşamada, öğrencilerin yeni kavramları ne kadar anladıkları değerlendirilir. Bu amaçla, yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, performans görevleri gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

5E Planının Eksikleri

5E planının bazı eksiklikleri şunlardır:

  • Bu model, bir çok dersin  öğretiminde etkili olsa da, çok fazla esnek değildir.

  • Bu model, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmaya çalıştığınızda vakit alıcı olacaktır.

  • Bu model, öğretmenlerin büyük miktarda hazırlık gerektirir.

5E Planının Artıları

5E planının bazı artıları şunlardır:

  • Bu model, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder.

  • Bu model, öğrencilerin anlamalarını ve kavramalarını geliştirir.

  • Bu model, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Türk Eğitim Sistemi ile Mukayese

Türk eğitim sistemi, geleneksel bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu sistemde, öğretmenler merkezdedir ve öğrenciler pasif bir rol oynar. Özellikle ezberlenmesi fazla ve zor bilgiler, program yoğunluğu, kazanım fazlalığı, 5E planının uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü 5E planı, öğrenci merkezli bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu sistemde, öğrenciler aktif bir rol oynar ve kendi öğrenmelerini kontrol eder. Ayrıca daha az kazanım dolu programlar, uygulanmayı kolaylaştırmaktadır.

Buna rağmen Türk eğitim sistemi, 5E planının bazı unsurlarını içermektedir. Örneğin, fen ve bilim derslerinde laboratuvar etkinlikleri yapılmaktadır. Ancak, bu etkinlikler genellikle yüzeysel düzeyde kalmaktadır. 5E planı, laboratuvar etkinliklerini daha kapsamlı ve anlamlı hale getirmektedir. Ancak genel olarak bireysel farklılıklar önemsenmediği için, yüzeysel uygulamalar olarak kalmaktadır.

Sonuç

5E planı, tüm derslerde etkin olarak uygulanabilecek etkili bir öğrenme modelidir. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını teşvik ederek, onların anlamalarını ve kavramalarını geliştirir. Türk eğitim sistemi, 5E planının bazı unsurlarını içermektedir. Ancak, bu modelin daha yaygın olarak kullanılması, Türk eğitim sisteminde bir çığır açacaktır. Bu programa uygun etkinlik tasarlamayı bilmiyorsanız, Chat GPT sistemine kazanımınızı yazınız. Daha sonra 5e planı ile etkinlik oluştur komutunu söyleyin. . GPT sizin için benzersiz programlar oluşturacaktır.

Benzer Hikayeler