Önyargı: Toplumsal Bir Hastalık

KÜLTÜR

Anakonu

11/26/20235 min oku

brown game pieces on white surface
brown game pieces on white surface
 • "Önyargı, hakikatin düşmanıdır." - Martin Luther King Jr."

Önyargı: Toplumsal Bir Hastalık

Toplumda bir çoğumuz, çocukluktan başlayarak ayrımcılığa uğrarız. Bu bizlerde kesinlikle derin yaralar açmaktadır. Özellikle başka bir memleketten veya ülkeden gelmiş olduğunuz bu senaryoda, ayrımcılık giderek artmakta ve hayatı çekilmez kılmaktadır. Özellikle ebeveynlerin, öğretmenlerin ve çocuklara dokunabilecek tüm kesimlerin buradaki bilgilere dikkat ederek hareket etmeleri, toplumda bir çok kişinin yaralanmasını engelleyecektir. Bundan dolayı ''Anakonu'' önyargı.

Nedir Önyargı?

Önyargı, bir kişinin başka bir kişi veya gruba karşı, hiçbir bilgi veya deneyime dayanmadan oluşturduğu olumsuz yargıdır. Önyargılar, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, sosyal sınıf gibi çeşitli faktörlere dayanarak oluşabilir. Örneğin derse sürekli geç kalan bir öğrenciye, öğretmeninin tembel gözü ile bakması. Aslında geç kalma eyleminin birden fazla sebebi olabilecekken, tek bir yargıya sığınmaya biz önyargı diyoruz.

Önyargıların Nedenleri

Önyargıların oluşmasında çeşitli faktörler rol oynar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Bilgi eksikliği: Bir kişinin bir grup hakkında hiçbir bilgisi yoksa, o gruba karşı önyargılı olma olasılığı daha yüksektir.

 • Kişisel deneyimler: Bir kişinin geçmişte bir grupla olumsuz bir deneyimi varsa, o gruba karşı önyargılı olma olasılığı daha yüksektir.

 • Toplumsal normlar: Bir toplumda, belirli gruplara karşı önyargının kabul gördüğünü gören kişiler, bu önyargıları benimseyebilirler.

Önyargıların Sonuçları

Önyargılar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bireysel düzeyde, önyargılar ayrımcılık, şiddet ve nefret söylemi gibi sorunlara neden olabilir. Toplumsal düzeyde ise önyargılar, toplumsal bölünme, çatışma ve eşitsizlik gibi sorunlara yol açabilir.

Bireysel Düzeye Etkileri

 • Ayrımcılık: Önyargı, ayrımcılık gibi olumsuz davranışlara yol açabilir. Ayrımcılık, bir kişinin veya grubun diğerlerinden farklı muamele görmesine neden olur. Örneğin, bir işverenin bir kişiye ırk veya cinsiyet nedeniyle iş vermemesi ayrımcılıktır. [Image of Bir işveren, bir adaya ırk veya cinsiyet nedeniyle iş vermeyi reddediyor]

 • Şiddet: Önyargı, şiddete de yol açabilir. Örneğin, bir grup tarafından nefret söylemine maruz kalan bir kişi, bu söylemden etkilenerek şiddete başvurabilir. [Image of Bir grup tarafından nefret söylemine maruz kalan bir kişi]

 • Nefret söylemi: Önyargı, nefret söylemi gibi olumsuz ifadelerin kullanılmasına da yol açabilir. Nefret söylemi, bir kişiye veya gruba karşı nefret ve düşmanlık içeren ifadelerdir. Örneğin, bir kişi bir başkasına ırkçı bir hakaret ederse bu nefret söylemidir. [Image of Bir kişi bir başkasına ırkçı bir hakaret ediyor]

Toplumsal Düzeye Etkileri

 • Toplumsal bölünme: Önyargı, toplumsal bölünmeye yol açabilir. Örneğin, bir toplumda farklı ırk veya etnik kökenlere sahip gruplar arasında önyargı varsa, bu gruplar arasında çatışmalar yaşanabilir. [Image of Farklı ırk veya etnik kökenlere sahip gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor]

 • Çatışma: Önyargı, çatışmaya da yol açabilir. Örneğin, bir toplumda farklı din veya siyasi görüşlere sahip gruplar arasında önyargı varsa, bu gruplar arasında çatışmalar yaşanabilir. [Image of Farklı din veya siyasi görüşlere sahip gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor]

 • Eşitsizlik: Önyargı, eşitsizliğe de yol açabilir. Örneğin, bir toplumda belirli bir ırk veya cinsiyete mensup kişilere karşı önyargı varsa, bu kişiler eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda eşit fırsatlardan yararlanamayabilir. [Image of Bir toplumda belirli bir ırk veya cinsiyete mensup kişilere karşı önyargı]

Diğer Sonuçlar

Önyargıların yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra, aşağıdaki gibi diğer olumsuz sonuçlara da yol açabileceği bilinmektedir:

 • Kişisel gelişim ve mutluluk üzerinde olumsuz etkiler: Önyargı, bir kişinin kişisel gelişimi ve mutluluğu üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir. Örneğin, önyargılı bir kişi, farklı gruplardan insanlarla ilişki kurmaktan kaçınabilir ve bu da onun sosyal izolasyona girmesine neden olabilir.

 • Ekonomik kayıplar: Önyargı, ekonomik kayıplara da yol açabilir. Örneğin, bir işverenin belirli bir ırk veya cinsiyete mensup kişilere karşı önyargısı varsa, bu kişiler iş bulmada zorluk çekebilir ve bu da ekonomiye zarar verebilir.

 • Sağlık sorunları: Önyargı, sağlık sorunları gibi fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına da yol açabilir. Örneğin, önyargılı bir kişi, ayrımcılık ve nefret söylemi nedeniyle stres yaşayabilir ve bu da fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Önyargıların Çözümleri

Önyargıların çözümü için çeşitli adımlar atılabilir. Bu adımlardan bazıları şunlardır:

 • Eğitim: İnsanlara farklı kültürler ve gruplar hakkında bilgi vermek, önyargıların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

 • İletişim: Farklı gruplardan insanlarla iletişim kurmak, önyargıların azalmasına yardımcı olabilir.

 • Yasalar: Ayrımcılığı yasaklayan yasalar, önyargıların sonuçlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Önyargı: Bir Duygusal Sorun

Önyargılar, sadece bir zihinsel sorun değil, aynı zamanda bir duygusal sorundur. Önyargılı insanlar, kendi gruplarının üstün olduğunu ve diğer grupların aşağı olduğunu düşünürler. Bu düşünce, onların kendi gruplarına karşı bir üstünlük duygusu ve diğer gruplara karşı bir aşağılık duygusu geliştirmelerine neden olur.

Bu duygular, önyargılı insanların davranışlarını etkiler. Önyargılı insanlar, kendi gruplarına mensup olmayan kişilere karşı olumsuz davranışlarda bulunmaya daha meyillidirler. Bu davranışlar, ayrımcılık, şiddet ve nefret söylemi gibi sorunlara yol açabilir.

Önyargıdan Kurtulmak Mümkün mü?

Önyargıdan kurtulmak mümkün olsa da, kolay bir süreç değildir. Önyargılar, genellikle çocuklukta edinilir ve derinlere kök salırlar. Bu nedenle, önyargıdan kurtulmak için çaba sarf etmek gerekir.

Önyargıdan kurtulmak için atılacak adımlardan biri, kendi önyargılarımızı fark etmek ve bunlarla yüzleşmek olmalıdır. Kendi önyargılarımızı fark ettiğimizde, onları değiştirmek için çaba sarf edebiliriz.

Önyargıdan kurtulmak için atılacak bir diğer adım, farklı kültürler ve gruplar hakkında bilgi edinmektir. Farklı kültürler ve gruplar hakkında bilgi edinmek, onların bakış açılarını anlamamıza ve önyargılarımızı azaltmamıza yardımcı olabilir.

Önyargıdan kurtulmak için atılacak bir diğer adım, farklı gruplardan insanlarla iletişim kurmaktır. Farklı gruplardan insanlarla iletişim kurmak, onların gerçekte nasıl olduklarını görmemize ve önyargılarımızı sorgulamamıza yardımcı olabilir.

Önyargı, toplumsal bir hastalıktır. Bu hastalığın çözümü, hepimizin çabası ile mümkündür. Kendi önyargılarımızı fark etmek, farklı kültürler ve gruplar hakkında bilgi edinmek ve farklı gruplardan insanlarla iletişim kurmak, önyargıdan kurtulmak için atabileceğimiz adımlardır.

Sonuç olarak, önyargı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yıkıcı sonuçlara yol açabilen bir sorundur. Önyargıdan kurtulmak için hepimizin çabası ile çalışmak gerekir.

Benzer Öyküler